Acreditacions i Certificats.

FLUIDSA està registrada al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) com a instal·ladora/mantenidora d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i d’Instal·lacions Frigorífiques de Nivell 2, la qual cosa ens habilita a treballar en qualsevol tipus d’instal·lació, sense restriccions, a més de disposar dels següents registres:

- Inscripció al RELI (Registre Electrònic d'Empreses Licitadores)

- Certificats de manipulació de qualsevol càrrega de gasos fluorats (d'empresa i personals)

- Carnets Professionals i Tècnics Homologats per a RITE i Frigorífiques

- TPC (Targetes Professionals de la Construcció)

- Credencials del Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat