Prevenció de Riscos Laborals.

En compliment de la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, tenim un servei de prevenció com a òrgan assessor extern, amb les següents disciplines preventives contractades:

-Seguretat en el Treball

-Higiene Industrial

-Ergonomia i Psicosociologia

- Vigilància de la Salut

Tots els nostres treballadors disposen de les formacions obligatòries en matèria de PRL segons el "Acord Estatal del Sector del Metall" i les previstes en el article 19 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. FLUIDSA també garanteix el compliment de la normativa per part de les empreses contractades i sotscontractades.