Instal·lacions de Fluids, Aire Condicionat, Calefacció, Ventilació i Control

35 ANYS AL SEU SERVEI

Els oferim els nostres serveis en la realització i muntatge de noves instal·lacions, reformes o ampliacions, incloses dins el camp de la Climatització, Aire Condicionat, Calefacció, Ventilació, Processos Industrials de refrigeració, Filtratges especials, Sistemes Integrals de Control i Maniobra, etc.

En la nostra ja dilatada trajectòria de més de trenta-cinc anys, hem adquirit gran experiència en la realització de tot tipus de les instal·lacions indicades, preferentment en els sectors Industrial, Químic, Farmacèutic, Educatiu, Esportiu, Comercial, Museus, etc. i en la resolució de tot tipus de problemes que se’ls puguin presentar en els àmbits esmenats.