Aire Condicionat


-Sistemes Aire-Aigua (Plantes Refredadores, UTA, Fan-Coils, etc)

-Sistemes VRV (Caudal de refrigerant variable)

-Sistemes Aigua-Aigua (Torres de refrigeració, etc.)

-Sistemes d’Expansió Directa (compactes, roof-top, partits)

-Sistemes de Condicionament de precisió (Sales Netes, Sales Informàtiques, Quiròfans, Laboratoris, etc.)

-Sistemes VAV (caudal d'aire variable)