Manteniment Preventiu, Correctiu i Servei d'Urgències 24 Hores.

FLUIDSA disposa d’un equip de persones que es dediquen exclusivament al manteniment normatiu, preventiu, predictiu i correctiu de les instal·lacions, basant-nos en la normativa vigent segons RITE i RSIF o combinació d’aquests, el més adequat possible a les necessitats dels nostres clientes, per tal d’aconseguir un funcionament òptim de les instal·lacions.