Ventilació


- Renovació i aportació d’aire exterior per instal·lacions de climatització

- Ventilació de garatges

- Conductes d’evacuació de fums

- Conductes de ventilació de locals